Polisi 17 – Ardaloedd wedi’u rhag-asesu ar gyfer ynni’r gwynt

Llywodraeth Cymru

Caiff yr ardaloedd a gaiff eu hasesu ymlaen llaw ar gyfer Ynni Gwynt eu dynodi gan Cymru'r Dyfodol (y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol) fel ardaloedd lle rhagdybir o blaid datblydiadau ynni gwynt ar raddfa fawr, a hynny'n amodol ar asesiadau polisi manwl a gynhwysir o fewn y ddogfen. Byddai angen i unrhyw gynllun gael ei asesu gan ddilyn y prosesau statudol ar gyfer ceisiadau cynllunio.

Mae'r Senedd wrthi'n craffu ar Cymru'r Dyfodol a bydd fersiwn derfynol o'r ddogfen yn cael ei chyhoeddi ar ddechrau 2021. Mae'r ardaloedd hyn yn parhau'n ardaloedd drafft a gallent newid cyn i'r fersiwn derfynol o'r ddogfen gael ei chyhoeddi.

Cysylltwch â thîm y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol i gael rhagor o wybodaeth: ndf@gov.wales


Diweddariad diwethaf
28 Hydref 2020


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:ndf_preassessed_areas_for_wind_energy)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/wg (inspire-wg:ndf_preassessed_areas_for_wind_energy)