Ardaloedd Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Ardaloedd Perygl Llifogydd wedi’u pennu gan Awdurdodau Llifogydd Lleol Arweiniol. Mae’r ardaloedd hyn yn ymwneud â dŵr wyneb yn unig. Nid ydynt yn ymwneud â llifogydd sy’n gysylltiedig â dŵr daear, yr arfordir, methiannau cronfeydd dŵr, y prif gyflenwad neu afonydd. Maent yn seiliedig ar y risg gyfunol i bobl, gwasanaethau hanfodol ac asedau cyhoeddus a masnachol, a modelu llifogydd manwl. Dengys yr Ardaloedd Perygl Llifogydd ardaloedd lle y caiff y perygl llifogydd yr effaith fwyaf ar adeiladau preswyl a seilwaith hanfodol, h.y. y dinasoedd mwyaf lle y ceir y nifer fwyaf o adeiladau preswyl a seilwaith mewn perthynas â’r perygl llifogydd. Gellir cael mwy o fanylion am y fethodoleg ar http://www.environment-agency.gov.uk/research/planning/125459.aspx

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Llifogydd Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_FLOOD_RISK_AREAS)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_FLOOD_RISK_AREAS)