Data Rhywogaethau CNC ar Borth y Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol (NBN Gateway)

Cyfoeth Naturiol Cymru

Data Rhywogaethau Cyfoeth Naturiol Cymru sydd ar Borth y Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol (NBN Gateway). Mae hyn yn cynnwys cofnodion o rywogaethau morol, daearol a dŵr croyw ar gyfer amrywiaeth o grwpiau tacsonomig. Casglwyd y data i gefnogi swyddogaethau craidd y Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol megis adrodd statudol ac anstatudol, monitro cyflwr a gwneud penderfyniadau.

Prif borth NBN yw'r prif lwybr ar gyfer cyhoeddi data rhywogaethau CNC. Mae manylion am bob rhywogaeth CNC i'w gweld ar borth NBN.


Diweddariad diwethaf
5 Awst 2016


Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://registry.nbnatlas.org/public/show/dp122