Data Is-adran Coetiroedd CNC

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cronfa Ddata'r Is-adran yn ddisgrifiad ffisegol o'r tir mae CNC yn ei reoli. Cronfa Ddata'r Is-adran yw ein ffynhonnell data awdurdodedig, sy'n rhoi gwybodaeth i ni ar gyfer cofnodi, monitro, dadansoddi a hysbysu. Trwy hyn, mae'n cefnogi'r gwaith o wneud penderfyniadau cyffredinol am ystâd goetir CNC. Defnyddir gwybodaeth o'r rhestr gan CNC, y llywodraeth ehangach, diwydiant a'r cyhoedd er mwyn gwneud penderfyniadau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol sy'n ymwneud â choedwigoedd. At hynny, mae'n cefnogi datblygiad polisi cenedlaethol a mentrau llywodraeth perthnasol sy'n ymwneud â choedwigoedd, ac yn ein helpu i gyflawni ein dyletswyddau cenedlaethol a rhyngwladol o ran adrodd am faterion sy'n ymwneud â choedwigoedd.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Coedwigaeth Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_PRODUCTISED_SCDB_LLE)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_PRODUCTISED_SCDB_LLE)