Ffiniau Cyfreithiol yr Ystâd Goedwig Genedlaethol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dengys yr haen hon ffiniau allanol cyfreithiol tir sydd ym mherchnogaeth y  Comisiwn Coedwigaeth (CC) a Chyfoeth Naturiol Cymru (CNC). Nid yw'n dangos y ffiniau mewnol cyfreithiol. Mae gan bob polygon ddau brif  briodoledd:COSTCENTRE · Rhif Canolfan Gost COSTCENT_1 · enw  Ardal Goedwig. Ystadau, Cynllunio Coedwig, mae MGIU a ESRI (UK) Ltd wedi datblygu'r Estyniad Rheoli Gweithredoedd. Fe’i cynlluniwyd er mwyn: galluogi'r Unedau Gwybodaeth Mapio & Daearyddol i holi a dal cofnodion daliadau tir y Comisiwn Coedwigaeth, darparu data perchnogaeth tir i staff Ystadau gyda GIS, cynhyrchu polygonau diweddaru i gadw gwybodaeth am ffiniau cyfreithiol yn system GIS 'Forester' yr Ardal Goedwig. Caiff yr ap System Rheoli Gweithredoedd ei becynnu fel estyniad ArcView 8. Mae'n cysylltu GIS ArcView 8 ac ORACLE (system reoli cronfa ddata berthynol, neu RDMS).

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Chronfa Ddata Hawl. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_FOREST_LEGAL_BOUND)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_FOREST_LEGAL_BOUND)