Perchnogaeth Ystâd Coedwigaeth Genedlaethol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dengys y set ddata'r caffaeliadau sydd wedi creu Ystâd Goedwig CNC fel yr ydym yn ei hadnabod heddiw.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Chronfa Ddata Hawl. Cedwir pob hawl.


You may be interested in the following interactive maps on Lle cy -

Diweddariad diwethaf
See metadata

I'w weld dan
Coedwigaeth Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_FORESTRY_OWNERSHIP_GB)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_FORESTRY_OWNERSHIP_GB)