Llwybrau Hamdden yr Ystâd Goedwig Genedlaethol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Defnydd, enw a gradd cyfresi o segmentau hamdden sy'n cysylltu â'i gilydd i ffurfio nodweddion hamdden llinol, er enghraifft, beicio mynydd.

Cerdded - rhaid ei hyrwyddo fel llwybr CNC, a bod ganddo weithgaredd rheoli a buddsoddi (e.e. Llwybr natur, Llwybr treftadaeth, llwybr addysg, coedwig.

Beicio - rhaid ei hyrwyddo fel llwybr CNC, a bod ganddo weithgaredd reoli a buddsoddi (llwybr beicio mynydd, beicio ffordd, i lawr allt, croes) .

Marchogaeth - rhaid ei hyrwyddo fel llwybr CNC, a bod ganddo weithgaredd rheoli a buddsoddi (llwybr gyrru, safonol)

Llwybr dreifio - rhaid ei hyrwyddo fel llwybr CNC, a bod ganddo weithgarwch rheoli a buddsoddi (e.e. Talu, rhad ac am ddim).

Rhedeg - rhaid ei hyrwyddo fel llwybr CNC, a bod ganddo weithgarwch rheoli a buddsoddi.

Huskies - rhaid ei hyrwyddo fel llwybr CNC, a bod ganddo weithgarwch rheoli a buddsoddi.

Gwasanaethau Brys - rhaid bod yn llwybr mynediad a gytunwyd ar gyfer y gwasanaethau brys (tân, ambiwlans, achub mynydd) Rali - rhaid bod yn llwybr rali wedi’i gymeradwyo. Rhennir mathau eraill o lwybrau ymhellach i is deipiau llwybr.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Chronfa Ddata Hawl. Cedwir pob hawl.


You may be interested in the following interactive maps on Lle cy -

Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_GB_RECREATION_ROUTES)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_GB_RECREATION_ROUTES)