Rhestr Goedwigaeth Genedlaethol 2014

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dengys y set ddata gofodol hon faint bob coetir o 0.5 ha a mwy yn ôl math o goedwig a ddehonglwyd a’r mannau agored, sydd wedi’u dehongli, o fewn coetiroedd . Yr amcan eilaidd yw cymharu map coetiroedd y Rhestr Goedwigaeth Genedlaethol gyda map coetiroedd y Rhestr Genedlaethol o Goetiroedd a Choed gwreiddiol i nodi; enillion coetir go iawn, colledion coetir go iawn ac anghysondebau a achoswyd gan anghysondebau digido / mapio.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Chronfa Ddata Hawl. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
See metadata

I'w weld dan
Coedwigaeth Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NFI_2016)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NFI_2016)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Shapefile https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-se30dbf340fd40caa