Rhestr Genedlaethol o Goetiroedd a Choed

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r data hwn yn cynnwys arolwg blaenorol y Comisiwn Coedwigaeth, y Rhestr Genedlaethol o Goetiroedd a Choed, a data gofodol ar gyfer Prydain Fawr i gyd. Dengys y set ddata bob ardal o goetir dros 2ha ym Mhrydain Fawr a'r math o goedwig yn ôl y dehongliad. Mae'r set ddata’n cynnwys plannu newydd y Comisiwn Coedwigaeth a Chynlluniau Grant Coetir newydd ers 31 Mawrth 2002.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Coedwigaeth Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NIWT)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NIWT)