Parciau Cenedlaethol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r set ddata gofodol hon yn crynhoi ffiniau’r Parciau Cenedlaethol yng Nghymru. Sefydlwyd y Parciau Cenedlaethol er mwyn gwarchod cefn gwlad brydferth a chymharol wyllt trwy:

- Cadw harddwch nodweddiadol y dirwedd;

- Darparu mynediad a chyfleusterau ar gyfer mwynhad cyhoeddus yn yr awyr agored;

- Diogelu bywyd gwyllt, adeiladau a lleoedd o ddiddordeb pensaernïol a hanesyddol; tra'n caniatáu i ffermio cynaliadwy barhau fel o'r blaen.

Rhoddwyd y pwerau i greu Parciau Cenedlaethol gan Ddeddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949. Yng Nghymru, ers 1991, awgrymir dynodiadau Parciau Cenedlaethol gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru (CCGC) sydd bellach yn rhan o, Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC), a'u cadarnhau gan Brif Weinidog Llywodraeth Cymru. Ers 1996 mae'r Parciau wedi’u gweinyddu gan awdurdodau annibynnol.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NATIONAL_PARK)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_NATIONAL_PARK)