Archif Genedlaethol Llif Afon

Cyfoeth Naturiol Cymru

Yr Archif Genedlaethol Llif Afon yw canolbwynt y DU ar gyfer data llif afon a phrif archif llifau dyddiol a briglifoedd ar gyfer y Deyrnas Unedig. Mae'r archif yn cynnwys data dyddiol, misol a briglif o dros 1,500 o orsafoedd mesur ledled y DU. Mae'r Archif Genedlaethol Llif Afon yn meddu ar ystod eang o wybodaeth hydrolegol i helpu i ddeall a dehongli llifau afon mesuredig. Yn ogystal â chyfres amser llif afon mesuredig, mae'r ganolfan ddata'n cynnal gwybodaeth hydrometrig mewn perthynas â gorsafoedd mesur a'r dalgylchoedd maent yn eu rheoli a data, gan feintioli rhannau eraill o'r gylchred hydrolegol.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall http://nrfa.ceh.ac.uk/