Llwybrau Cenedlaethol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae’r Llwybrau Cenedlaethol yn llwybrau cerdded, beicio a marchogaeth hir drwy dirweddau gorau yng Nghymru. Ar ôl yr Ail Ryfel Byd, arweiniodd yr awydd i gadw ardaloedd o Brydain yn "arbennig" a’u diogelu rhag datblygiad at sefydlu Llwybrau Pellter Hir (a elwir bellach yn Llwybrau Cenedlaethol). Mae gan bob Llwybr Bartneriaeth Llwybr sef awdurdod lleol neu barc cenedlaethol sy'n gyfrifol am y llwybr ar y ddaear. Mae Swyddog Llwybr Cenedlaethol penodedig sydd â chyfrifoldeb am gadw'r safonau uchel a osodwyd ar gyfer Llwybrau Cenedlaethol. Yr awdurdodau priffyrdd lleol sy’n gwneud y gwaith cynnal a chadw, ynghyd â thirfeddianwyr ac yn aml, gymorth gwirfoddolwyr.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NATIONAL_TRAIL)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_NATIONAL_TRAIL)