Ffiniau Tîm Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC)

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dyma setiau data gofodol sy'n crynhoi’r polygonau graddau ar gyfer ffiniau tîm Cyfoeth Naturiol Cymru. Diben y casgliad hwn o ddata yw diffinio ffiniau ar gyfer timau gweithredol a reolir.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Chronfa Ddata Hawl. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_TEAM_BOUNDARIES)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_TEAM_BOUNDARIES)