Cofnod - Gwasanaeth Gwybodaeth Amgylcheddol Gogledd Cymru

Canolfannau Cofnodion Lleol Cymru
Mae Cofnod yn un o bedair Canolfan Gofnodion Leol (CGL) yng Nghymru ac mae'n ffurfio rhan o'r rhwydwaith cenedlaethol cyntaf o CGLau yn y DG. Dewiswyd ein henw er mwyn adlewyrchu pwysigrwydd arsylwi a chofnodi bywyd gwyllt, a chreu 'cofnod' yw'r man cychwyn ar gyfer y holl ddata sydd gennym. Ein tasg yw dwyn at ei gilydd yr holl gofnodion unigol hyn mewn un bas data canolog fel bod gennym well gwybodaeth am yr amgylchedd rydym yn byw ynddo. Ein nodau yw darparu: • Gwybodaeth o safon am fioamrywiaeth a geoamrywiaeth • Cefnogaeth i'r rhai sy'n cofnodi bywyd gwyllt ac i weithwyr amgylcheddol proffesiynol • Mecanweithiau ar gyfer bwydo gwybodaeth i mewn i'r broses o wneud penderfyniadau
Dangos Gwefan
Diweddariad diwethaf
Anhysbys