Hafan Office of National Statistics (ONS)

Office of National Statistics (ONS)

Hafan y Swyddfa Ystadegau Gwladol; darparu gwybodaeth a data am yr economi, y boblogaeth a chymdeithas ar lefel genedlaethol a lleol. Cyhoeddir crynodebau a datganiadau data manwl yn rhad ac am ddim.


Dangos Gwefan
Diweddariad diwethaf
Anhysbys
I'w weld dan
Ystadegau Gwefan