Mynediad Agored: Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy (CROW) Tir Penodedig

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Arolwg Hamdden Awyr Agored Cymru (WORS) yn rhoi gwybodaeth am gyfranogiad mewn amrediad eang o weithgareddau awyr agored, o ddringo i fynd am bicnic, sy’n digwydd ym mhob lleoliad, o barciau lleol i fynyddoedd a’r môr. Mae hefyd yn cynnwys agweddau pobl tuag at fioamrywiaeth ac mae’n rhoi manylion unrhyw gamau gweithredu y gall y byddant wedi eu cymryd i helpu i ddiogelu’r amgylchedd.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
See metadata

I'w weld dan
Amgylchedd Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_PUBLIC_FOREST_2014)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_PUBLIC_FOREST_2014)