Ardaloedd Cynnyrch (AC), Cymru, 2011

Office of National Statistics (ONS)

Ardaloedd Cynnyrch (AC) yw'r lefel isaf o ddaearyddiaeth a gynhyrchwyd ar draws yr holl bynciau cyfrifiad.

Mae AC yn gynnwys niferoedd tua gyfartal o breswylwyr arferol, a'r bwriad yw darparu ddaearyddiaethau sy'n caniatau adrodd o ystadegau ar draws amser ar sail ddaearyddol gyson.


Diweddariad diwethaf
31 Rhagfyr 2011

I'w weld dan
Ystadegau Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-ons:oa_wales_2011_lwm)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-ons:oa_wales_2011_lwm)