Ôl 1988 Arolygon (Cymru) Categoreiddio Tir Amaethyddol

Llywodraeth Cymru

Arolygon Categoreiddio Tir Amaethyddol:

Rydym yn cynnwys arolygon sydd wedi'u cynnal gan Lywodraeth Cymru, Adran Amaeth y Swyddfa Gymreig, ADAS a sefydliadau statudol a masnachol. Dim ond arolygon masnachol sydd wedi'u dilysu gan Lywodraeth Cymru sydd wedi'u cynnwys.

Mae'r holl arolygon wedi'u cynnal yn unol â'r Canllawiau a'r Meini Prawf Diwygiedig ar gyfer Graddio Ansawdd Tir Amaethyddol (MAFF 1988). Holwch y Gwasanaeth Cynghori ar Ansawdd Tir os hoffech weld adroddiadau'r arolygon. Cofiwch nodi cyfeirnod yr arolwg.


Diweddariad diwethaf
22 Tachwedd 2017


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:Post_1988_ALC_Wales_Surveys)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/wg (inspire-wg:Post_1988_ALC_Wales_Surveys)