Dyframaethu Posibl

Llywodraeth Cymru

Comisiynodd Llywodraeth Cymru astudiaeth gan ABPmer, i asesu'r potensial ar gyfer dyframaethu o fewn Ardal Cynllun Morol Cymru trwy ddatblygu model gofodol. Mae'r haenau hyn o ddata yn cynrychioli ardaloedd a gafodd eu nodi fel ardaloedd addas o bosibl ar gyfer ffermio rhai rhywogaethau, yn seiliedig ar eu gofynion ecolegol yn unig ac adnoddau naturiol y dull o ffermio, cyn i unrhyw gyfyngiadau sy'n gysylltiedig â gweithgareddau eraill neu weithgareddau y sector morol gael eu hystyried. ABPmer (2015). A Spatial Assessment of the Potential for Aquaculture in Welsh Waters. https://llyw.cymru/asesur-posibiliadau-ar-gyfer-dyframaethuDisgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:abpmer_bottom_culture_blue_mussel)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:abpmer_bottom_culture_blue_mussel)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:abpmer_bottom_culture_european_clam)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:abpmer_bottom_culture_european_clam)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:abpmer_bottom_culture_king_scallop)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:abpmer_bottom_culture_king_scallop)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:abpmer_bottom_culture_oyster)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:abpmer_bottom_culture_oyster)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:abpmer_cage_culture_cod)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:abpmer_cage_culture_cod)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:abpmer_cage_culture_salmon_trout)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:abpmer_cage_culture_salmon_trout)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:abpmer_ranching_crawfish)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:abpmer_ranching_crawfish)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:abpmer_ranching_lobsters)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:abpmer_ranching_lobsters)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:abpmer_rope_culture_macroalgae_high)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:abpmer_rope_culture_macroalgae_high)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:abpmer_rope_culture_macroalgae_medium)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:abpmer_rope_culture_macroalgae_medium)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:abpmer_rope_culture_scallop)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:abpmer_rope_culture_scallop)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:abpmer_rope_culture_shellfish)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:abpmer_rope_culture_shellfish)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:abpmer_trestle_culture_shellfish)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:abpmer_trestle_culture_shellfish)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Disgrifiad Fformat Download Link
Magwrfa ar Wely'r Môr - Cregyn Gleision GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_bottom_culture_blue_mussel&outputFormat=application%2Fjson
Magwrfa ar Wely'r Môr - Cregyn Gleision GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_bottom_culture_blue_mussel&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Magwrfa ar Wely'r Môr - Cregyn Gleision KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_bottom_culture_blue_mussel&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Magwrfa ar Wely'r Môr - Cregyn Gleision Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_bottom_culture_blue_mussel&outputFormat=SHAPE-ZIP
Magwrfa ar Wely'r Môr - Cregyn Cylchog Ewropeaidd GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_bottom_culture_european_clam&outputFormat=application%2Fjson
Magwrfa ar Wely'r Môr - Cregyn Cylchog Ewropeaidd GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_bottom_culture_european_clam&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Magwrfa ar Wely'r Môr - Cregyn Cylchog Ewropeaidd KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_bottom_culture_european_clam&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Magwrfa ar Wely'r Môr - Cregyn Cylchog Ewropeaidd Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_bottom_culture_european_clam&outputFormat=SHAPE-ZIP
Magwrfa ar Wely'r Môr - Cregyn y Brenin GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_bottom_culture_king_scallop&outputFormat=application%2Fjson
Magwrfa ar Wely'r Môr - Cregyn y Brenin GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_bottom_culture_king_scallop&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Magwrfa ar Wely'r Môr - Cregyn y Brenin KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_bottom_culture_king_scallop&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Magwrfa ar Wely'r Môr - Cregyn y Brenin Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_bottom_culture_king_scallop&outputFormat=SHAPE-ZIP
Magwrfa ar Wely'r Môr - Wystrys GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_bottom_culture_oyster&outputFormat=application%2Fjson
Magwrfa ar Wely'r Môr - Wystrys GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_bottom_culture_oyster&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Magwrfa ar Wely'r Môr - Wystrys KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_bottom_culture_oyster&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Magwrfa ar Wely'r Môr - Wystrys Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_bottom_culture_oyster&outputFormat=SHAPE-ZIP
Meithrinfa Gewyll - Penfras GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_cage_culture_cod&outputFormat=application%2Fjson
Meithrinfa Gewyll - Penfras GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_cage_culture_cod&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Meithrinfa Gewyll - Penfras KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_cage_culture_cod&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Meithrinfa Gewyll - Penfras Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_cage_culture_cod&outputFormat=SHAPE-ZIP
Meithrinfa Gewyll - Eog a Brithyll GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_cage_culture_salmon_trout&outputFormat=application%2Fjson
Meithrinfa Gewyll - Eog a Brithyll GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_cage_culture_salmon_trout&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Meithrinfa Gewyll - Eog a Brithyll KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_cage_culture_salmon_trout&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Meithrinfa Gewyll - Eog a Brithyll Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_cage_culture_salmon_trout&outputFormat=SHAPE-ZIP
Ffermio - Cimwch Coch GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_ranching_crawfish&outputFormat=application%2Fjson
Ffermio - Cimwch Coch GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_ranching_crawfish&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Ffermio - Cimwch Coch KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_ranching_crawfish&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Ffermio - Cimwch Coch Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_ranching_crawfish&outputFormat=SHAPE-ZIP
Ffermio - Cimychiaid GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_ranching_lobsters&outputFormat=application%2Fjson
Ffermio - Cimychiaid GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_ranching_lobsters&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Ffermio - Cimychiaid KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_ranching_lobsters&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Ffermio - Cimychiaid Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_ranching_lobsters&outputFormat=SHAPE-ZIP
Meithrinfa Rhaffau - Macro Algâu - Agored Iawn GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_rope_culture_macroalgae_high&outputFormat=application%2Fjson
Meithrinfa Rhaffau - Macro Algâu - Agored Iawn GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_rope_culture_macroalgae_high&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Meithrinfa Rhaffau - Macro Algâu - Agored Iawn KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_rope_culture_macroalgae_high&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Meithrinfa Rhaffau - Macro Algâu - Agored Iawn Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_rope_culture_macroalgae_high&outputFormat=SHAPE-ZIP
Meithrinfa Rhaffau - Macro Algâu - Cymhedrol GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_rope_culture_macroalgae_medium&outputFormat=application%2Fjson
Meithrinfa Rhaffau - Macro Algâu - Cymhedrol GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_rope_culture_macroalgae_medium&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Meithrinfa Rhaffau - Macro Algâu - Cymhedrol KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_rope_culture_macroalgae_medium&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Meithrinfa Rhaffau - Macro Algâu - Cymhedrol Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_rope_culture_macroalgae_medium&outputFormat=SHAPE-ZIP
Meithrinfa Rhaffau - Cregyn Bylchog GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_rope_culture_scallop&outputFormat=application%2Fjson
Meithrinfa Rhaffau - Cregyn Bylchog GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_rope_culture_scallop&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Meithrinfa Rhaffau - Cregyn Bylchog KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_rope_culture_scallop&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Meithrinfa Rhaffau - Cregyn Bylchog Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_rope_culture_scallop&outputFormat=SHAPE-ZIP
Meithrinfa Rhaffau - Pysgod Cregyn Eraill GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_rope_culture_shellfish&outputFormat=application%2Fjson
Meithrinfa Rhaffau - Pysgod Cregyn Eraill GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_rope_culture_shellfish&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Meithrinfa Rhaffau - Pysgod Cregyn Eraill KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_rope_culture_shellfish&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Meithrinfa Rhaffau - Pysgod Cregyn Eraill Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_rope_culture_shellfish&outputFormat=SHAPE-ZIP
Meithrinfa Trestl - Pysgod Cregyn GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_trestle_culture_shellfish&outputFormat=application%2Fjson
Meithrinfa Trestl - Pysgod Cregyn GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_trestle_culture_shellfish&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Meithrinfa Trestl - Pysgod Cregyn KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_trestle_culture_shellfish&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Meithrinfa Trestl - Pysgod Cregyn Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:abpmer_trestle_culture_shellfish&outputFormat=SHAPE-ZIP