Rhagweld Categorïau Tir Amaethyddol

Llywodraeth Cymru

Beth yw diben y syllwr ar-lein?

Defnyddir y syllwr ar-lein gan awdurdodau lleol a'r cyhoedd i weld yr ansawdd a ragwelir ar dir amaethyddol Cymru.

Map Rhagweld Categorïau Tir Amaethyddol

Mae model rhagweld Categorïau Tir Amaethyddol (ALC) yng Nghymru'n seiliedig ar System Categoreiddio Tir Amaethyddol Cymru a Lloegr, y Canllawiau a'r Meini Prawf Diwygiedig ar gyfer Graddio Ansawdd Tir Amaethyddol (MAFF 1988).

Mae modd gweld gwybodaeth arall ar Fap Rhagweld yr ALC hefyd, gan gynnwys Categorïau Tir Amaethyddol ar gyfer: hinsawdd, dyfnder y pridd, cnycau (craig), amlygrwydd i'r gwynt, cerrig yn yr uwchbridd, goleddf, y graddau y mae modd gweithio'r tir, gwlypter a phrofiad yr arolygydd. Nid yw'n ystyried y meini prawf o ran llifogydd, rhew a chyfyngiadau cemegol. Rydym wrthi'n gwella'r map ac yn datblygu gwybodaeth ar lefel genedlaethol am lifogydd a rhew. Fe'i hychwanegir yn y diweddariad cyntaf.

Ni fydd modd rhoi gradd ALC bendant tan ar ôl cynnal asesiad manwl o'r safle

Arolygon Categoreiddio Tir Amaethyddol:

Rydym yn cynnwys arolygon sydd wedi'u cynnal gan Lywodraeth Cymru, Adran Amaeth y Swyddfa Gymreig, ADAS a sefydliadau statudol a masnachol. Dim ond arolygon masnachol sydd wedi'u dilysu gan Lywodraeth Cymru sydd wedi'u cynnwys.

Mae'r holl arolygon wedi'u cynnal yn unol â'r Canllawiau a'r Meini Prawf Diwygiedig ar gyfer Graddio Ansawdd Tir Amaethyddol (MAFF 1988). Holwch y Gwasanaeth Cynghori ar Ansawdd Tir os hoffech weld adroddiadau'r arolygon. Cofiwch nodi cyfeirnod yr arolwg.

Bydd yr holl wybodaeth o arolygon yn drech na'r radd ALC a ragwelir.

Mae'r Map o'r Categorïau Tir Amaethyddol a ragwelir sy'n cael ei ddangos ar y syllwr yn seiliedig ar ddata pridd sy'n dal i fod yn eiddo i Brifysgol Cranfield.

Data Pridd © Prifysgol Cranfield (NSRI) ac ar gyfer Rheolydd HMSO 2017

Ni chodir tâl am ddefnyddio'r syllwr hwn ond atgoffir y defnyddiwr i beidio â chopïo, dadelfennu, dadgydosod na newid y data hyn heb drwydded ddilys neu gyfredol. I weld a oes gennych chi neu'ch sefydliad drwydded ddilys, cysylltwch â nsridata@cranfield.ac.uk. Ceir fersiwn cydraniad is o'r data i'w hailddefnyddio o dan Drwydded Llywodraeth Agored ar y Geoborthol Lle.

Am ragor o wybodaeth am Gategorïau Tir Amaethyddol, cliciwch yma.


Dangos Rhaglen

You may be interested in the following interactive maps on Lle cy -

Diweddariad diwethaf
December 2017