Map Rhagweld Categorïau Tir Amaethyddol

Llywodraeth Cymru

Mae modd rhagweld Categorïau Tir Amaethyddol (ALC) yng Nghymru'n seiliedig ar System Categoreiddio Tir Amaethyddol Cymru a Lloegr, y Canllawiau a'r Meini Prawf Diwygiedig ar gyfer Graddio Ansawdd Tir Amaethyddol (MAFF 1988).

Am ragor o wybodaeth am Gategorïau Tir Amaethyddol, cliciwch yma.

CYNNWYS NEWYDD:

Fersiwn 2 y Map Rhagfynegi Dosbarthiad Tir Amaethyddol yw y tro cyntaf i'r cynllun gael ei ddiweddaru'n sylweddol ers ei lansio yn 2017. Mae'r datblygiadau yn canolbwyntio ar 2 ardal benodol - cynnwys data manwl ar y gyfres bridd os yw ar gael a haen arolwg Dosbarthiad Tir Amaethyddol wedi'i ddiweddaru.


Diweddariad diwethaf
27 November 2017


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wmscache (inspire-wg:predictive_alc_partitioned)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall http://lle.gov.wales/downloads/wg/PredictiveALC.zip