Map Rhagweld Categorïau Tir Amaethyddol 2

Llywodraeth Cymru

Mae modd rhagweld Categorïau Tir Amaethyddol (ALC) yng Nghymru'n seiliedig ar System Categoreiddio Tir Amaethyddol Cymru a Lloegr, y Canllawiau a'r Meini Prawf Diwygiedig ar gyfer Graddio Ansawdd Tir Amaethyddol (MAFF 1988).

Fersiwn 2 y Map Rhagfynegi Dosbarthiad Tir Amaethyddol yw y tro cyntaf i'r cynllun gael ei ddiweddaru'n sylweddol ers ei lansio yn 2017. Mae'r datblygiadau yn canolbwyntio ar 2 ardal benodol - cynnwys data manwl ar y gyfres bridd os yw ar gael a haen arolwg Dosbarthiad Tir Amaethyddol wedi'i ddiweddaru.

Am ragor o wybodaeth am Gategorïau Tir Amaethyddol, cliciwch yma.


Diweddariad diwethaf
20 December 2019


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:wg_predictive_alc2)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/wg (inspire-wg:wg_predictive_alc2)