Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r set ddata gofodol hon yn crynhoi ffiniau digidol yr holl Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) yng Nghymru. Dynodir AHNE dan Ddeddf Cefn Gwlad 1949, ond yn wahanol i Barciau Cenedlaethol, nid yw AHNE yn cael eu creu’n benodol ar gyfer cyfleoedd hamdden. Fodd bynnag, mae hamdden yn dderbyniol o fewn AHNE os yw'n gyson â chadwraeth a gwella harddwch naturiol ac anghenion amaethyddiaeth, coedwigaeth a defnyddiau eraill.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_AONB)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_AONB)