Gwarchodfeydd Biosffer

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae’r set ddata gofodol hon yn crynhoi ffiniau'r Gwarchodfeydd Biosfferig yng Nghymru. Mae Gwarchodfa Biosfferig yn ddynodiad gan UNESCO ar sail enwebiadau gan ragor na 110 o wledydd.  Dewisir y safleoedd er mwyn gwarchod esiamplau o ardaloedd sy’n nodweddiadol o ardaloedd naturiol y byd.  Rhaid iddynt hefyd fod yn ardaloedd lle mae pobl yn rhan bwysig o fywyd pob dydd.  Mae’r biosffer yn newid yn gyflym dan ddylanwad gweithgaredd dynol, felly mae’n holl bwysig deall sut i gwrdd â’r anghenion dynol hyn tra’n gwarchod prosesau naturiol a bywyd gwyllt yr ardal yr un pryd.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_BIOSPHERE)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_BIOSPHERE)