Parciau Gwledig

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dynodwyd y rhan fwyaf o Barciau Gwledig yn y 1970au dan Ddeddf Cefn Gwlad 1968 gyda chefnogaeth y cyn Gomisiwn Cefn Gwlad. Yn fwy diweddar ni fu unrhyw gymorth ariannol penodol ar gyfer Parciau Gwledig yn uniongyrchol, ac mae llai wedi cael eu dynodi. Mae'r mwyafrif yn cael eu rheoli gan awdurdodau lleol, er y gall sefydliadau eraill ac unigolion hefyd eu  rhedeg. Mae Parc Gwledig yn ardal a ddynodwyd er mwyn i bobl ymweld a mwynhau gweithgareddau hamdden mewn amgylchedd gefn gwlad. Pwrpas Parc Gwledig yw darparu ardal i ymwelwyr nad ydynt o reidrwydd yn awyddus i fynd allan i'r cefn gwlad ehangach. Gall ymwelwyr fwynhau man agored cyhoeddus gydag awyrgylch anffurfiol, yn hytrach na pharc ffurfiol fel mewn ardal drefol. Am y rheswm yma mae Parciau Gwledig fel arfer yn agos at neu ar gyrion ardaloedd trefol, ac yn anaml yng nghefn gwlad go iawn.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:country_park)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:country_park)