Arfordir Treftadaeth

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r set ddata gofodol hon yn crynhoi ffiniau arfordiroedd treftadaeth yng Nghymru. Mae tua thraean, sef 500 km (300 milltir), o arfordiroedd Cymru’n Arfordiroedd Treftadaeth. Sefydlwyd y safleoedd hyn er mwyn amddiffyn ein harfordiroedd rhag datblygiadau ansensitif. Diffinnir y mwyafrif ohonynt yn syml gan y morlin rhwng dau bwynt a enwyd, fodd bynnag, mae gan rai ffiniau mewndirol amlwg. Nid oes unrhyw amddiffynfa gyfreithiol i’r statws, ond mae'n rhaid i awdurdodau cynllunio gymryd y dynodiad i ystyriaeth wrth wneud penderfyniadau ar ddatblygiad. Mae rheoli Arfordiroedd Treftadaeth yn rhan o gylch gwaith yr awdurdodau lleol sy’n cael ei gyflawni’n gyffredinol gan Swyddogion Arfordir Treftadaeth, gyda rhai tasgau ymarferol yn cael eu gwneud gan wirfoddolwyr. Dynodwyd y rhan fwyaf o'r stribedi Treftadaeth arfordirol yn 1973, 1974 ac un yn 1984.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_HERITAGE_COAST)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_HERITAGE_COAST)