Safleoedd Daearegol a Geomorffaidd Pwysig Rhanbarthol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cynllun cwbl wirfoddol yw Safleoedd Daearegol a Geomorffaidd Pwysig Rhanbarthol (RIGS). Caiff cynghorau eu hysbysu ynghylch safleoedd, ond nid oes ganddynt unrhyw warchodaeth statudol. Mae’r set ddata hefyd yn cynnwys gwybodaeth ofodol ar ffurf ffeil haenau sy’n cynnwys data am safleoedd RIGS. Y bwriad yw i unrhyw sefydliad sydd â diddordeb yn y maes (ysgolion ac ati) ddefnyddio’r data RIGS.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_RIG_SITES)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_RIG_SITES)