Risg Lifogydd o Ddŵr Wyneb

Cyfoeth Naturiol Cymru

Perygl o Lifogydd gan Ddŵr Wyneb

Mae'r set ddata hon wedi'i disodli ag elfen Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bychain y "Mapiau Peryglon Llifogydd Cenedlaethol" newydd (2019), y mae modd eu gweld yma.

Mae fersiwn wedi'i harchifo o set ddata Perygl o Lifogydd gan Ddŵr Wyneb (2013) ar gael yn uniongyrchol gan Cyfoeth Naturiol Cymru (opendata@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk).

 

 


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Llifogydd Data gofodol