Perygl Llifogydd o Afonydd a’r Môr - Grid Categorïau Tebygolrwydd Llifogydd Gofodol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae hwn yn asesiad cenedlaethol o berygl llifogydd ar gyfer Cymru, a gynhyrchir gan ddefnyddio arbenigedd lleol. Dengys y set ddata hon y siawns o lifogydd o afonydd a / neu'r môr, yn seiliedig ar gelloedd 50m. Mae pob cell yn cael ei dyrannu i un o bedwar categori perygl llifogydd, gan ystyried amddiffynfeydd rhag llifogydd a’u cyflwr. Ni ddarperir rhagor o fanylion.

Mae fersiwn ar-lein o'r map hwn ar gael yma.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Chronfa Ddata Hawl. Cedwir pob hawl. Rhai nodweddion o'r wybodaeth hon yn seiliedig ar ddata gofodol digidol a drwyddedwyd oddi wrth y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg © NERC (CEH). Defra, y Swyddfa Dywydd ac Asiantaeth Afonydd DARD © Hawlfraint y Goron. © Prifysgol Cranfield. © James Sefydliad Hutton. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans © Hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata 2015. Tir a Gwasanaethau Eiddo © Hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Llifogydd Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_RISK_FLOODING_RIVER_SEA)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_RISK_FLOODING_RIVER_SEA)