Mapio Cyfyngiadau SMMNR

Llywodraeth Cymru

Cafodd cyfyngiadau ecolegol allweddol sy’n berthnasol i ddatblygiadau dyframaeth, ynni ffrwd llanw ac ynni’r tonnau eu mapio fel rhan o brosiect Rheoli Adnoddau Naturiol Morol mewn Modd Cynaliadwy (SMMNR), a ariannwyd gan Gronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop. Mae’r haenau data hyn yn dangos cyfyngiadau cymharol lefel uchel yngl┼Ěn ag adar y môr, pysgod, mamaliaid morol a chynefinoedd morol, ar gyfer gwahanol fathau o dechnolegau neu weithgareddau. Defnyddiwyd grid hecs 1km2 a gwmpasodd ddyfroedd Cymru gyfan. Mae pob un gell grid yn cynnwys swm y sgoriau cyfyngiadau cymharol. Mae manylion llawn y fethodoleg a’r dull sgorio ar gael yn yr adroddiad i Lywodraeth Cymru “Ecological Constraints and Opportunities” (ABPmer, 2020). Mae’r cyfyngiad cymharol a ddangosir yn ddangosol ac nid yw’n dangos addasrwydd ar gyfer datblygiadau neu fel arall.Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_birds_aquaculture_bivalve)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_birds_aquaculture_bivalve)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_birds_aquaculture_seaweed)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_birds_aquaculture_seaweed)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_birds_tidal_mid)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_birds_tidal_mid)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_birds_tidal_seabed)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_birds_tidal_seabed)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_birds_tidal_surface)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_birds_tidal_surface)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_birds_wave_seabed)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_birds_wave_seabed)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_birds_wave_surface)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_birds_wave_surface)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_fish_aquaculture_bivalve)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_fish_aquaculture_bivalve)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_fish_aquaculture_seaweed)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_fish_aquaculture_seaweed)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_fish_tidal_mid)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_fish_tidal_mid)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_fish_tidal_seabed)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_fish_tidal_seabed)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_fish_tidal_surface)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_fish_tidal_surface)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_fish_wave_seabed)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_fish_wave_seabed)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_fish_wave_surface)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_fish_wave_surface)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_habitats_aquaculture_bivalve)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_habitats_aquaculture_bivalve)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_habitats_aquaculture_seaweed)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_habitats_aquaculture_seaweed)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_habitats_tidal_mid)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_habitats_tidal_mid)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_habitats_tidal_seabed)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_habitats_tidal_seabed)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_habitats_tidal_surface)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_habitats_tidal_surface)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_habitats_wave_seabed)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_habitats_wave_seabed)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_habitats_wave_surface)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_habitats_wave_surface)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_mammals_aquaculture_bivalve)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_mammals_aquaculture_bivalve)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_mammals_aquaculture_seaweed)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_mammals_aquaculture_seaweed)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_mammals_tidal_mid)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_mammals_tidal_mid)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_mammals_tidal_seabed)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_mammals_tidal_seabed)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_mammals_tidal_surface)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_mammals_tidal_surface)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_mammals_wave_seabed)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_mammals_wave_seabed)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_mammals_wave_surface)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_mammals_wave_surface)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Disgrifiad Fformat Download Link
Cyfyngiadau Adar GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:smmnr_birds_aquaculture_bivalve&outputFormat=application%2Fjson
Cyfyngiadau Adar GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:smmnr_birds_aquaculture_bivalve&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Cyfyngiadau Adar KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:smmnr_birds_aquaculture_bivalve&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Cyfyngiadau Adar Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:smmnr_birds_aquaculture_bivalve&outputFormat=SHAPE-ZIP
Cyfyngiadau Pysgod GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:smmnr_fish_aquaculture_bivalve&outputFormat=application%2Fjson
Cyfyngiadau Pysgod GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:smmnr_fish_aquaculture_bivalve&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Cyfyngiadau Pysgod KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:smmnr_fish_aquaculture_bivalve&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Cyfyngiadau Pysgod Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:smmnr_fish_aquaculture_bivalve&outputFormat=SHAPE-ZIP
Cyfyngiadau Cynefinoedd GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:smmnr_habitats_aquaculture_bivalve&outputFormat=application%2Fjson
Cyfyngiadau Cynefinoedd GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:smmnr_habitats_aquaculture_bivalve&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Cyfyngiadau Cynefinoedd KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:smmnr_habitats_aquaculture_bivalve&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Cyfyngiadau Cynefinoedd Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:smmnr_habitats_aquaculture_bivalve&outputFormat=SHAPE-ZIP
Cyfyngiadau Mamaliaid GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:smmnr_mammals_aquaculture_bivalve&outputFormat=application%2Fjson
Cyfyngiadau Mamaliaid GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:smmnr_mammals_aquaculture_bivalve&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Cyfyngiadau Mamaliaid KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:smmnr_mammals_aquaculture_bivalve&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Cyfyngiadau Mamaliaid Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=appdata-wg-marine:smmnr_mammals_aquaculture_bivalve&outputFormat=SHAPE-ZIP