Mapio Cyfyngiadau SMMNR

Llywodraeth Cymru

Cafodd cyfyngiadau ecolegol allweddol sy’n berthnasol i ddatblygiadau dyframaeth, ynni ffrwd llanw ac ynni’r tonnau eu mapio fel rhan o brosiect Rheoli Adnoddau Naturiol Morol mewn Modd Cynaliadwy (SMMNR), a ariannwyd gan Gronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop. Mae’r haenau data hyn yn dangos cyfyngiadau cymharol lefel uchel yngl┼Ěn ag adar y môr, pysgod, mamaliaid morol a chynefinoedd morol, ar gyfer gwahanol fathau o dechnolegau neu weithgareddau. Defnyddiwyd grid hecs 1km2 a gwmpasodd ddyfroedd Cymru gyfan. Mae pob un gell grid yn cynnwys swm y sgoriau cyfyngiadau cymharol. Mae manylion llawn y fethodoleg a’r dull sgorio ar gael yn yr adroddiad i Lywodraeth Cymru “Ecological Constraints and Opportunities” (ABPmer, 2020). Mae’r cyfyngiad cymharol a ddangosir yn ddangosol ac nid yw’n dangos addasrwydd ar gyfer datblygiadau neu fel arall.Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_birds_tidal_mid)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_birds_tidal_mid)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_birds_tidal_seabed)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_birds_tidal_seabed)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_birds_tidal_surface)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_birds_tidal_surface)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_birds_wave_seabed)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_birds_wave_seabed)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_birds_wave_surface)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_birds_wave_surface)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_fish_tidal_mid)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_fish_tidal_mid)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_fish_tidal_seabed)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_fish_tidal_seabed)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_fish_tidal_surface)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_fish_tidal_surface)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_fish_wave_seabed)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_fish_wave_seabed)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_fish_wave_surface)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_fish_wave_surface)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_habitats_tidal_mid)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_habitats_tidal_mid)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_habitats_tidal_seabed)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_habitats_tidal_seabed)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_habitats_tidal_surface)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_habitats_tidal_surface)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_habitats_wave_seabed)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_habitats_wave_seabed)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_habitats_wave_surface)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_habitats_wave_surface)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_mammals_tidal_mid)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_mammals_tidal_mid)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_mammals_tidal_seabed)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_mammals_tidal_seabed)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_mammals_tidal_surface)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_mammals_tidal_surface)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_mammals_wave_seabed)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_mammals_wave_seabed)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_mammals_wave_surface)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_mammals_wave_surface)