Ardaloedd Sensitif - Dyfroedd Ymdrochi

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dengys y set ddata gofodol hon faint o ardaloedd sensitif (dyfroedd ymdrochi) y Gyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol (UWWTD) yng Nghymru. Mae'r UWWTD (91/271 / EEC) yn rheoleiddio casglu a thrin dŵr gwastraff o gartrefi ac o ddiwydiant. Yn y DU, mae'r gyfarwyddeb yn cael ei gweithredu drwy reoliadau Trin Dŵr Gwastraff Trefol 1994. O dan y rheoliadau hyn, dylai cyrff o ddŵr lle mae angen triniaeth fwy llym na thriniaeth eilradd er mwyn cyflawni gofynion y Gyfarwyddeb Dyfroedd Ymdrochi, gael eu dynodi'n ardaloedd sensitif gan Defra neu gan Lywodraeth Cymru, fel y bo'n briodol. Mae'r set ddata hon yn cynnwys: Bwater_SAs_04122012 - yn dangos ardaloedd a ddynodwyd ar hyn o bryd fel ardaloedd dŵr ymdrochi sensitif UWWTD.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Chronfa Ddata Hawl. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_UWWTD_SA_BATHING_WATERS)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_UWWTD_SA_BATHING_WATERS)