Ardaloedd Sensitif – Nitradau

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r set ddata hon yn 'shapefile' sy'n dangos maint ardaloedd sensitif (nitradau) y Gyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol (91/271/EEC). Mae'r Gyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol (91/271/EEC) yn rheoleiddio'r gwaith o gasglu a thrin dŵr gwastraff o gartrefi a chan ddiwydiant. Yn y DU, caiff y gyfarwyddeb ei rhoi ar waith trwy Reoliadau Trin Dŵr Gwastraff Trefol 1994. Yn ôl y rheoliadau hyn, dylai DEFRA ddynodi cyrff dŵr sy'n cael eu defnyddio fel ffynonellau dŵr yfed ac sydd â chrynodiadau nitrad uchel (fel y diffinnir gan Gyfarwyddeb y Cyngor 75/440/EEC o 16 Mehefin 1975) yn ardaloedd sensitif. Mae'r set ddata hon yn cynnwys afonydd sydd wedi eu dynodi fel ardaloedd nitrad sensitif ar hyn o bryd dan y Gyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_UWWTD_Sensitive_Areas_Nitrates)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_UWWTD_Sensitive_Areas_Nitrates)