Gorchmynion Pysgodfeydd Unigol a Gorchmynion Rheoleiddio

Llywodraeth Cymru

Caiff Gorchmynion Pysgodfeydd Unigol a Rheoleiddio eu dyfarnu gan Weinidogion Cymru o dan delerau Deddf Pysgodfeydd Môr (Pysgod Cregyn) 1967, fel y’i diwygiwyd. Maent yn cael eu gwneud er mwyn sefydlu neu wella, a cynnal a chadw a rheoleiddio pysgodfeydd pysgod cregyn.
Mae Gorchymyn Rheoleiddio yn galluogi’r derbynnydd grant i reoleiddio pysgodfa naturiol drwy gyhoeddi trwyddedau cyfyngedig sy’n caniatáu i ddeiliaid trwyddedau bysgota am bysgod cregyn yn ôl eithriadau neu gyfyngiadau y bysgodfa gyhoeddus.
Mae’r Gorchymyn Pysgodfa Unigol yn caniatáu i dderbynnydd grant sefydlu perchnogaeth breifat ac i ffermio cregyn pysgod ar gyfer eu budd economaidd eu hunain ac nid ar gyfer y cyhoedd. Gall Gorchymyn gael ei wneud yn rhoi hawliau pysgodfeydd unigol a rheoleiddio ar yr un pryd i’r un ymgeisydd.


Diweddariad diwethaf
30 January 2020


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:several_regulating_orders)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:several_regulating_orders)