Parthau Diogelu Tarddiad Dŵr Cyfunedig

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Parthau Diogelu Tarddiad Dŵr [Unigol] wedi cael eu creu fel ffiniau ar gyfer y cyhoedd lle mae cyrff dŵr daear ar wahân o fewn parthau diogelu tarddiad dŵr wedi cael eu terfynu ar rif parth lle mae ffiniau cyffredin a gorgyffwrdd wedi cael eu tynnu. Mae parthau diogelu tarddiad dŵr yn cael eu diffinio o amgylch safleoedd tynnu dŵr daear yfadwy mawr a chyhoeddus. Diben parthau diogelu tarddiad dŵr yw darparu amddiffyniad ychwanegol i ddiogelu ansawdd dŵr yfed trwy gyfyngu ar agosrwydd gweithgaredd a all effeithio ar dynnu dŵr yfed.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_Source_Protection_Zones)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_Source_Protection_Zones)