Amddiffynfeydd Llifogydd Gofodol (gan gynnwys priodoleddau safonedig)

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dengys y set ddata hon amddiffynfeydd sy’n diogelu rhag llifogydd afon gyda 1 y cant (1 mewn 100) o siawns o ddigwydd bob blwyddyn, neu lifogydd môr gyda 0.5 y cant (1 mewn 200) o siawns o ddigwydd bob blwyddyn, ynghyd â rhai, ond nid pob, amddiffynfa sy'n amddiffyn rhag llifogydd llai. Bydd amddiffynfeydd rhag llifogydd a'r ardaloedd sy’n elwa ohonynt, sydd heb eu dangos hyd yn hyn, yn cael eu hychwanegu o dipyn i beth.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Chronfa Ddata Hawl. Cedwir pob hawl


Diweddariad diwethaf
21 January 2019

I'w weld dan
Llifogydd Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SPATIAL_FLOOD_DEFENCES_WITH_ATTRIBUTES)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SPATIAL_FLOOD_DEFENCES_WITH_ATTRIBUTES)