Rhwydwaith Gwybodaeth Bywyd Morol (MarLIN)

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae MarLIN yn darparu gwybodaeth i gefnogi cadwraeth, rheolaeth a chynllunio morol. Mae'r adnoddau'n seiliedig ar y dystiolaeth wyddonol sydd ar gael ac wedi'u cynllunio ar gyfer pob rhanddeiliad, o asiantaethau llywodraethol a diwydiannau i naturiolwyr a'r cyhoedd. MarLIN sydd â'r adolygiad mwyaf o effeithiau gweithgareddau dynol a digwyddiadau naturiol ar rywogaethau a chynefinoedd morol.


Dangos Gwefan
Diweddariad diwethaf
21 Tachwedd 2017