Mapiau o ardaloedd tawel gwledig yng Nghymru

Cyfoeth Naturiol Cymru

Map o dir Cymru, gyda graddau gwahanol yn dangos y lefelau Llonyddwch. Mae wedi deillio o gyfuno sawl haen sylfaenol o ddata sy’n ymdrin â gwahanol ffactorau sydd naill ai’n cyfrannu at lonyddwch neu’n lleihau llonyddwch. Cynhyrchwyd y map i gynnig llinell sylfaen strategol ar gyfer monitro newid mewn llonyddwch yng Nghymru fel y gellir cyfarwyddo cynllunio strategol a pholisïau. Mae llonyddwch yn agwedd ar Gynllun Gweithredu ynghylch Sŵn Llywodraeth Cymru (mewn ymateb i’r Gyfarwyddeb Sŵn Ewropeaidd) ac mae’n un o’r mesurau ansoddol sy’n berthnasol i fuddion adnoddau naturiol a ddarperir gan dirweddau.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Amgylchedd Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Tranquil Areas 2009 WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_TRANQUIL_AREAS_2009)
Tranquil Areas 2009 WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_TRANQUIL_AREAS_2009)
Tranquil Areas 1997 WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_TRANQUIL_AREAS_1997)
Tranquil Areas 1997 WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_TRANQUIL_AREAS_1997)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Disgrifiad Fformat Download Link
Tranquil Areas 2009 GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_TRANQUIL_AREAS_2009&outputFormat=application%2Fjson
Tranquil Areas 2009 GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_TRANQUIL_AREAS_2009&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Tranquil Areas 2009 KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_TRANQUIL_AREAS_2009&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Tranquil Areas 2009 Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_TRANQUIL_AREAS_2009&outputFormat=SHAPE-ZIP
Tranquil Areas 1997 GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_TRANQUIL_AREAS_1997&outputFormat=application%2Fjson
Tranquil Areas 1997 GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_TRANQUIL_AREAS_1997&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Tranquil Areas 1997 KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_TRANQUIL_AREAS_1997&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Tranquil Areas 1997 Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_TRANQUIL_AREAS_1997&outputFormat=SHAPE-ZIP