UK Soils Observatory (UKSO)

UK Soils Observatory (UKSO)

Cynhelir y wefan gan Arolwg Daearegol Prydain. Mae Arsyllfa Pridd y Deyrnas Unedig (UKSO) yn rhoi un man dechrau i gael mynediad at ddata pridd y Deyrnas Unedig ac ymchwil ategol gydag amcan penodol o ddarparu’r data hwn yn rhad ac am ddim, lle bynnag bo hynny’n bosibl. O gael mynediad i’r setiau data llawn a ddisgrifir, bydd modd i ddefnyddwyr gael mynediad at wybodaeth ar gyfer ymchwil newydd, er mwyn eu helpu i wneud penderfyniadau preifat a chyhoeddus ac ar gyfer grwpiau sy’n ymddiddori’n gyffredinol yn y maes.


Dangos Gwefan
Diweddariad diwethaf
Anhysbys
I'w weld dan
Pridd Gwefan