Data Manwl Cynllun Monitro Cytûn Samplo Ansawdd Dŵr y DU

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae cofnodion data Cynllun Hanesyddol Cytûn Monitro Samplu Ansawdd Dŵr y DU (HMS) yn cynnwys canlyniadau penderfynyddion ar gyfer holl safleoedd cynllun Monitro Cytûn y DU o 1974 tan 2013. Sefydlwyd y Cynllun Monitro Cytûn (HMS) er mwyn darparu archif o ddata ansawdd dŵr ar gyfer y DU. Fe'i defnyddir i ddarparu gwybodaeth ar gyfer rhwymedigaethau rhyngwladol, gan gynnwys tueddiadau hirdymor rhai penderfynyddion ac amcangyfrif mewnbwn llif afon rhai penderfynyddion penodol i'r môr.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. All rights reserved © Environment Agency © Scottish Environmental Protection Agency © Northern Ireland Agri-Food and Biosciences Institute.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Dŵr Data gofodol

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-sf0331a54cae42ff8