Data Crynodol Cynllun Monitro Cytûn Samplu Ansawdd Dŵr y DU

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae data'r Cynllun Hanesyddol Cytûn Monitro Ansawdd Dŵr y Du yn cynnwys ystadegau am gyfres o safleoedd samplu ansawdd dŵr gan gynnwys cymedrau blynyddol, uchafswm ac isafswm gwerthoedd penderfynyddion penodol ar gyfer pob ardal o 1975 ymlaen. Sefydlwyd y Cynllun Monitro Cytûn (HMS) er mwyn darparu archif o ddata ansawdd dŵr ar gyfer y DU. Fe'i defnyddir i ddarparu gwybodaeth ar gyfer rhwymedigaethau rhyngwladol, gan gynnwys tueddiadau hirdymor rhai penderfynyddion ac amcangyfrif mewnbwn llif afon rhai penderfynyddion penodol i'r môr.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Dŵr Data gofodol

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-s070e431fa8441498