Map Mawn Unedig Cymru

Llywodraeth Cymru

Mae Map Mawn Unedig Cymru yn seiliedig ar gyfuniad o'r haenau canlynol:

 

          Mawn wyneb Arolwg Daearegol Prydain

          Mawn arolwg y Comisiwn Coedwigaeth

          Arolwg mawn yr iseldir (Cyfoeth Naturiol Cymru)

          Cam 1 mawn cynefinoedd (pob dosbarth E ag eithrio E2)

 

Mae rhagor o wybodaeth am Fap Mawn Unedig Cymru i'w gweld yma:

 

Mae Map Mawn Unedig Cymru ar gael i'w ddefnyddio i'w weld yn unig, o dan delerau Trwydded Llywodraeth Agored 'OGL'.

Mae Map Mawn Unedig Cymru ar gael i'w lawrlwytho at ddefnydd anfasnachol yn unig ac mae yr amodau trwyddedu i'w gweld yma:

Os ydych yn bodloni’r gofynion hyn cysylltwch â: data@gov.wales


Diweddariad diwethaf
Mehefin 2015

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:wg_unified_peat_2019)