Rhestr Goed Drefol 2006

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae’r set ddata ofodol hon yn gysylltiedig â Cham 1 (2006) Gorchudd Coed Trefol ac yn cynnwys 4 lefel unigol, sef Pwyntiau (coed unigol), polygonau (grwpiau o goed), categorïau tir a meintiau ardaloedd trefol (maint yr ardaloedd astudio). Mae’r adroddiad technegol yn dangos beth sy’n cael ei gynnwys ym mhob Cam, ac mae’n rhoi mwy o fanylion ar y fethodoleg y tu ôl i’r gwahanol haenau yn y set ddata.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Coedwigaeth Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Gorchudd Coed Trefol Polygonau 2006 WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_W_UWT_2006_POLY)
Gorchudd Coed Trefol Pwyntiau 2006 WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_W_UWT_2006_POINT)
Gorchudd Coed Trefol 2006 Categories WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-nrw:NRW_W_UWT_2006_LANDCAT)
Gorchudd Coed Trefol Meintiau Ardaloedd Trefol WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_W_UWT_URBAN_EXTENT)
Gorchudd Coed Trefol Polygonau 2006 WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_W_UWT_2006_POLY)
Gorchudd Coed Trefol Pwyntiau 2006 WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_W_UWT_2006_POINT)
Gorchudd Coed Trefol 2006 Categories WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_W_UWT_2006_LANDCAT)
Gorchudd Coed Trefol Meintiau Ardaloedd Trefol WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_W_UWT_URBAN_EXTENT)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Disgrifiad Fformat Download Link
Gorchudd Coed Trefol Polygonau 2006 GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2006-UrbanTreeCover2006Polygons.json
Gorchudd Coed Trefol Polygonau 2006 KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2006-UrbanTreeCover2006Polygons.kml
Gorchudd Coed Trefol Polygonau 2006 GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2006-UrbanTreeCover2006Polygons.gml
Gorchudd Coed Trefol Pwyntiau 2006 GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2006-UrbanTreeCover2006Points.json
Gorchudd Coed Trefol Pwyntiau 2006 KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2006-UrbanTreeCover2006Points.kml
Gorchudd Coed Trefol Pwyntiau 2006 GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2006-UrbanTreeCover2006Points.gml
Gorchudd Coed Trefol 2006 Categories GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2006-UrbanTreeCover2006LandCategories.json
Gorchudd Coed Trefol 2006 Categories KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2006-UrbanTreeCover2006LandCategories.kml
Gorchudd Coed Trefol 2006 Categories GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2006-UrbanTreeCover2006LandCategories.gml
Gorchudd Coed Trefol Meintiau Ardaloedd Trefol Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2006-UrbanTreeCoverUrbanExtents.zip
Gorchudd Coed Trefol Meintiau Ardaloedd Trefol GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2006-UrbanTreeCoverUrbanExtents.json
Gorchudd Coed Trefol Meintiau Ardaloedd Trefol KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2006-UrbanTreeCoverUrbanExtents.kml
Gorchudd Coed Trefol Meintiau Ardaloedd Trefol GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2006-UrbanTreeCoverUrbanExtents.gml
Gorchudd Coed Trefol Polygonau 2006 Shapefile https://cyfoethnaturiolcymru.sharefile.eu/d-s7dbc9d14a47463ea
Gorchudd Coed Trefol Pwyntiau 2006 Shapefile https://cyfoethnaturiolcymru.sharefile.eu/d-s08e51cafa0a4b389
Gorchudd Coed Trefol 2006 Categories Shapefile https://cyfoethnaturiolcymru.sharefile.eu/d-s234026680f14ec69