Gorchudd Coed Trefol 2009

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae’r set ddata ofodol hon yn gysylltiedig â Cham 2 (2009) Gorchudd Coed Trefol ac yn cynnwys 4 lefel unigol, sef Pwyntiau (coed unigol), polygonau (grwpiau o goed), categorïau tir a meintiau ardaloedd trefol (maint yr ardaloedd astudio). Mae’r adroddiad technegol yn dangos beth sy’n cael ei gynnwys ym mhob Cam, ac mae’n rhoi mwy o fanylion ar y fethodoleg y tu ôl i’r gwahanol haenau yn y set ddata.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Coedwigaeth Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Gorchudd Coed Trefol Polygonau 2009 WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_W_UWT_2009_POLY)
Gorchudd Coed Trefol Pwyntiau 2009 WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_W_UWT_2009_POINT)
Gorchudd Coed Trefol: 2009 Categories WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_W_UWT_2009_LANDCAT)
Gorchudd Coed Trefol Meintiau Ardaloedd Trefol WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_W_UWT_URBAN_EXTENT)
Gorchudd Coed Trefol Polygonau 2009 WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_W_UWT_2009_POLY)
Gorchudd Coed Trefol Pwyntiau 2009 WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_W_UWT_2009_POINT)
Gorchudd Coed Trefol: 2009 Categories WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_W_UWT_2009_LANDCAT)
Gorchudd Coed Trefol Meintiau Ardaloedd Trefol WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_W_UWT_URBAN_EXTENT)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Disgrifiad Fformat Download Link
Gorchudd Coed Trefol Polygonau 2009 GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2009-UrbanTreeCover2009Polygons.json
Gorchudd Coed Trefol Polygonau 2009 KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2009-UrbanTreeCover2009Polygons.kml
Gorchudd Coed Trefol Polygonau 2009 GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2009-UrbanTreeCover2009Polygons.gml
Gorchudd Coed Trefol Pwyntiau 2009 GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2009-UrbanTreeCover2009Points.json
Gorchudd Coed Trefol Pwyntiau 2009 KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2009-UrbanTreeCover2009Points.kml
Gorchudd Coed Trefol Pwyntiau 2009 GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2009-UrbanTreeCover2009Points.gml
Gorchudd Coed Trefol: 2009 Categories GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2009-UrbanTreeCover2009LandCategories.json
Gorchudd Coed Trefol: 2009 Categories KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2009-UrbanTreeCover2009LandCategories.kml
Gorchudd Coed Trefol: 2009 Categories GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2009-UrbanTreeCover2009LandCategories.gml
Gorchudd Coed Trefol Meintiau Ardaloedd Trefol Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2009-UrbanTreeCoverUrbanExtents.zip
Gorchudd Coed Trefol Meintiau Ardaloedd Trefol GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2009-UrbanTreeCoverUrbanExtents.json
Gorchudd Coed Trefol Meintiau Ardaloedd Trefol KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2009-UrbanTreeCoverUrbanExtents.kml
Gorchudd Coed Trefol Meintiau Ardaloedd Trefol GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2009-UrbanTreeCoverUrbanExtents.gml
Gorchudd Coed Trefol Polygonau 2009 Shapefile https://cyfoethnaturiolcymru.sharefile.eu/d-sccfd342f5b247319
Gorchudd Coed Trefol Pwyntiau 2009 Shapefile https://cyfoethnaturiolcymru.sharefile.eu/d-s6db9dfcaf1d4793a
Gorchudd Coed Trefol: 2009 Categories Shapefile https://cyfoethnaturiolcymru.sharefile.eu/d-s41803bd1b064b37a