Potensial Ail-gysylltu Gorlifdiroedd WWNP - Cymru

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gweithio gyda Photensial Ail-gysylltu Gorlifdiroedd Prosesau Naturiol (WWNP) yw ein hamcangyfrif gorau o leoliadau lle y gall fod yn bosib sefydlu ailgysylltiad rhwng cwrs dŵr a'i orlifdir naturiol, yn enwedig yn ystod llifoedd uchel. Mae'r set ddata wedi'i chynllunio i gefnogi dangos ardaloedd lle mae’r cysylltedd yn wael ar hyn o bryd a’r llifddwr yn cael ei gyfyngu i'r sianel ac felly gall tonnau llifogydd ymledu i lawr yr afon yn gyflym.

Gall yr ardaloedd gynnwys eiddo dibreswyl felly mae'n bwysig ystyried hyn ynghyd ag adeiladau neu amddiffynfeydd diweddar wrth ystyried ail-gysylltu gorlifdiroedd. Efallai bod gwaith adeiladu neu ddefnydd tir mwy diweddar yn y lleoliadau a nodwyd nag sy’n cael ei nodi yn y data sydd ar gael. Mae'n bwysig nodi nad yw perchnogaeth tir a newid i berygl llifogydd wedi cael eu hystyried, ac efallai y bydd angen modelu effeithiau unrhyw ailgysylltu sylweddol.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


You may be interested in the following interactive maps on Lle cy -

Diweddariad diwethaf
23 Mawrth 2018


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_WWNP_FLOODPLAIN_RECONECTION_POTENTIAL)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_WWNP_FLOODPLAIN_RECONECTION_POTENTIAL)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Shapefile https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-s8b1f56ecb394cbda