Potensial Plannu Coetiroedd ar Orlifdir WWN - Cymru

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gweithio gyda Potensial Plannu Coetiroedd ar Orlifdir Prosesau Naturiol (WWNP) yw ein hamcangyfrif gorau o leoliadau lle gall plannu coed ar y gorlifdir fod yn bosibl, ac yn effeithiol i wanhau llifogydd. Mae'r set ddata wedi'i chynllunio i gefnogi dangos ardaloedd o orlifdir nad ydynt eisoes yn goediog.

Mae'r wybodaeth a ddarperir yn seiliedig yn bennaf ar ddata wedi'i fodelu a data cyfyngiadau agored, ac felly mae'n arwyddol yn hytrach na phenodol. Efallai bod gwaith adeiladu neu ddefnydd tir mwy diweddar yn y lleoliadau a nodwyd nag sy’n cael ei nodi yn y data sydd ar gael. Mae'n bwysig nodi nad yw perchnogaeth tir a newid i berygl llifogydd wedi cael eu hystyried, ac efallai y bydd angen modelu effeithiau unrhyw blannu sylweddol.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


You may be interested in the following interactive maps on Lle cy -

Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_WWNP_FLOODPLAIN_WOODLAND_POTENTIAL)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_WWNP_FLOODPLAIN_WOODLAND_POTENTIAL)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Shapefile https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-s8b1f56ecb394cbda