Nodweddion Arafu Dŵr Ffo 1% AEP WWNP - Cymru

Cyfoeth Naturiol Cymru

Potensial Nodweddion Arafu Dŵr Ffo yw ein hamcangyfrif gorau o leoliadau lle mae llif uchel yn cronni ar draws yr arwynebedd tir neu mewn sianelau llai, lle gall fod yn bosib storio dŵr a gwanhau llifogydd yn ystod llifoedd uchel, a hynny dros dro. Mae'r set ddata wedi'i chynllunio i gefnogi dangos ardaloedd lle gellir targedu storio gwell. Mae'n seiliedig ar y setiau data Perygl Llifogydd o Ddŵr Arwyneb ac mae'n nodi ardaloedd o grynoadau llif uchel ar gyfer y mapiau dŵr arwyneb Tebygolrwydd Gormodiant Blynyddol 1%.

Nid yw'r data yn darparu gwybodaeth am ddyluniad, a ddylai o bosib fod yn ystyried materion fel draenio rhwng digwyddiadau llifogydd. Mae'n bwysig nodi nad yw perchenogaeth tir a newid i berygl llifogydd wedi cael eu hystyried. Efallai bod gwaith adeiladu neu ddefnydd tir mwy diweddar yn y lleoliadau a nodwyd nag sydd ar gael.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


You may be interested in the following interactive maps on Lle cy -

Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_WWWP_RUNOFF_ANTEN_1PC)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_WWWP_RUNOFF_ANTEN_1PC)