Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD) Dalgylchoedd Gweithredol Cylch 2

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae dalgylchoedd gweithredol yn ffordd o grwpio Cyrff dŵr y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD) ynghyd at ddibenion gwerthusiad economaidd. Mae pob corff dŵr wedi’i osod mewn dalgylch Gweithredol. Nid ydynt bob amser yn ddalgylchoedd hydrolegol cywir gan y gall cyrff dŵr afon fod wedi’u grwpio ar sail pwysedd a mesurau yn hytrach na hydroleg.  Gallant hefyd gynnwys dyfroedd arfordirol, er enghraifft. Mae’r set ddata’n seiliedig ar ffiniau dŵr wyneb o ddalgylchoedd gweithredol ac nid yw’n cynnwys data dŵr tanddaearol.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Chronfa Ddata Hawl. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Dŵr Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_WFD_OPERATIONAL_CATCHMENTS_C2)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_WFD_OPERATIONAL_CATCHMENTS_C2)