Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD) Ardaloedd Basn Afon Cylch 2

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD) Ardaloedd Basn Afon (ABA) yn set ddata gofodol sy'n crynhoi priodoleddau a gasglwyd fel y diffiniwyd ar gyfer gweithredu’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD). Mae Erthygl 2, cymal 2 o'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn eu diffinio fel '... yr ardal o dir a môr sy'n cynnwys un neu fwy o fasnau afonydd cyfagos ynghyd â'u dyfroedd daear cysylltiedig a dyfroedd arfordirol ...'. Mae Ardaloedd Basn Afon wedi’u dyrannu gan ddefnyddio Dalgylchoedd Afonydd fel "blociau adeiladu" sydd wedi’u rhoi at ei gilydd mewn GIS, gan sicrhau nad yw afonydd GFfD yn croestorri ffiniau. Mae cyrff dŵr arfordirol a chyrff dŵr trosiannol hefyd yn cael eu huno a’u dosbarthu i ardaloedd basn afon. Amlinellwyd dalgylchoedd afonydd drwy ddefnyddio data llif a model tir digidol wedi’i redeg drwy fodel hydrolegol.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Chronfa Ddata Hawl. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Dŵr Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_WFD_RIVER_BASIN_DISTRICTS_C2)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_WFD_RIVER_BASIN_DISTRICTS_C2)