Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD) Dalgylchoedd Cyrff Dŵr Afon Cylch 2

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD) Dalgylchoedd Cyrff Dŵr Afon Cylch 2 yn set ddata gofodol sy'n crynhoi priodoleddau a gasglwyd fel y diffiniwyd ar gyfer gweithredu’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD).  Diffinnir Dalgylchoedd fel ardal o dir lle mae’r holl ddŵr wyneb yn llifo oddi arni trwy gyfres o nentydd, afonydd ac, o bosibl, llynnoedd i bwynt penodol yn y cwrs dŵr megis cydlifiad afonydd. Gan fod afonydd yn cael eu priodoli gyda dynodwr unigryw 'EA_WB_ID' gellid cysylltu’r set ddata hon yn uniongyrchol â'r cyrff dŵr afon WFD perthnasol.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Dŵr Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_WFD_RIVER_CATCHMENTS_C2)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_WFD_RIVER_CATCHMENTS_C2)