Dalgylchoedd Cyrff Dŵr Afonol y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr – Cylchred 1

Cyfoeth Naturiol Cymru

Set ddata Shapefile polygon yw 'Dalgylchoedd Cyrff Dŵr Afonol y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr' sydd wedi'i chasglu fel y'i diffiniwyd ar gyfer gweithredu'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Caiff dalgylchoedd eu diffinio fel darn o dir lle y mae'r holl dŵr ffo arwyneb yn llifo trwy gyfres o nentydd, afonydd ac, o bosibl, llynnoedd i bwynt penodol yn y cwrs dŵr, megis cydlifiad afon. Roedd ffiniau dalgylchoedd afonydd yn cael eu darlunio trwy ddefnyddio model hydrolegol Grid Llif CEH yn bennaf, ochr yn ochr â data Model Tir Digidol Hydrolegol Integredig CEH, er mwyn pennu faint o ddŵr a oedd yn draenio i mewn i hydoedd afonydd. Cyfrifwyd maint y dalgylch i fyny'r afon o fewn amgylchedd GIS ESRI gan ddefnyddio'r estyniad Arc Hydro.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Chronfa Ddata Hawl. Cedwir pob hawl. Rhai nodweddion o'r wybodaeth hon yn seiliedig ar ddata gofodol digidol a drwyddedwyd oddi wrth y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg © NERC (CEH). Yn cynnwys data Arolwg Ordnans © Hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata 2015.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Dŵr Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_WFD_RIVERCATCHMENT_C1)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_WFD_RIVERCATCHMENT_C1)